AIKIDO i dzieci

Dzisiejsze systemy sztuk walki nawiązują w istotny sposób do współczesnej psychologii i pedagogiki, uczą zachowania stanowczego, ale łagodnego, dobrych manier w połączeniu z pełną kontrolą swojego zachowania. W aikido szczególny nacisk kładzie się na nieagresywne zachowanie, a obrona w sytuacji koniecznej zawiera strategię naturalnego wykorzystania ataku przeciwnika i obróceniu go przeciwko niemu. Przy większości klubów aikido w naszym kraju powstają mniejsze lub większe sekcje dziecięce. Podczas ćwiczeń z dziećmi buduje się osobowość młodego człowieka zdolną do racjonalnego działania. Dzięki treningowi odbywającemu się w miłej i pogodnej atmosferze dziecko nie nabywa złych i agresywnych nawyków. Uczy się w zamian panowania nad własnymi odruchami, koordynacji ruchów, swobody w ćwiczeniach z partnerem oraz przewidywania skutków działania własnego i innych. Metoda treningowa aikido przy wielkiej dbałości o psychikę dziecka nie pozostawia również w tyle jego rozwoju fizycznego. Uwzględnia ona właściwości korektywne i kompensujące wielu ćwiczeń stosowanych na zajęciach. Pady i przewroty, które są stałym elementem technicznym, dają dzieciom zarówno możliwość wyzwolenia zasobów energii jak i wykształcenia nawyków ruchowych mających zastosowanie w sytuacjach występujących poza salą treningową. Zajęcia aikido dla dzieci w istotny sposób różnią się od zajęć dla dorosłych. Przede wszystkim największą uwagę przywiązuje się do bezpieczeństwa. W treningach z najmłodszymi nie stosuje się takich elementów obciążających jak na przykład dźwignie na stawy, wysokie rzuty itp. Ponadto w pracy z dziećmi stosuje się zasadę „nauki przez zabawę”. W czasie treningu organizuje się wiele zabaw ruchowych, w których aikido jest tylko jednym z elementów
Na podstawie Biuletynu PFA wydanego z okazji 20-lecia Polskiej Federacji Aikido.

Komentarze są wyłączone.